Urnové hroby

Zhotovujeme urnové hroby štandardných ale i atypických rozmerov podľa konkrétnych požiadaviek a to v rôznych cenových reláciách.

Urnové hroby sa obvykle skladajú z betónového alebo žulového základu, rámov, zadnej vložky, žulovej krycej dosky, soklíka pod nápisovú dosku a samotnej nápisovej dosky.

Ukážky realizovaných urnových hrobov