Pôvod
South Africa
Rozsah použitia
interiér / exteriér
Objemová hmotnosť
2840 - 2880 kg/cm2
Pevnosť v tlaku
2250 - 2300 kg/cm2
Pevnosť v ohybe
220 - 230 kg/cm2
Opotrebovanie pri trení
-
Absorpcia vody v % na váhu
0,08 - 0,12 %

Farebnosť obrázku je indikatívna, ide o prírodný kameň, podlieha kolísaniu farby. Technické údaje sú smerodajné, ale nie záväzné.

Referencie realizované z materiálu Impala Africa