Zhotovujeme trojhroby podľa konkrétnych požiadaviek a to v rôznych cenových reláciách a patria k základnej ponuka každého kamenárstva.

Ponúkame široký sortiment žulových trojhrobov, ktoré slúžia k prejavu úcty na miestach posledného odpočinku.

Ukážky realizovaných trojhrobov