Pôvod
France
Rozsah použitia
interiér / exteriér
Objemová hmotnosť
2650 - 2680 kg/cm2
Pevnosť v tlaku
1870 - 1900 kg/cm2
Pevnosť v ohybe
117 - 122 kg/cm2
Opotrebovanie pri trení
-
Absorpcia vody v % na váhu
0,31 - 0,34 %

Farebnosť obrázku je indikatívna, ide o prírodný kameň, podlieha kolísaniu farby. Technické údaje sú smerodajné, ale nie záväzné.

Referencie realizované z materiálu Auróra