Dvojhroby patria k základnej ponuka každého kamenárstva. Ponúkame široký sortiment žulových hrobov, ktoré slúžia k prejavu úcty na miestach posledného odpočinku.

Dvojhroby sa obvykle skladajú z betónového základu, žulových rámov, zadnej vložky, žulovej krycej dosky, žulového sokla pod pomník a samotného pomníka alebo nápisovej dosky.

Ukážky realizovaných dvojhrobov