Pôvod
-
Rozsah použitia
interiér / exteriér
Objemová hmotnosť
- kg/cm2
Pevnosť v tlaku
- kg/cm2
Pevnosť v ohybe
- kg/cm2
Opotrebovanie pri trení
-
Absorpcia vody v % na váhu
- %

Farebnosť obrázku je indikatívna, ide o prírodný kameň, podlieha kolísaniu farby. Technické údaje sú smerodajné, ale nie záväzné.

Referencie realizované z materiálu Viscont White