Pôvod
India
Rozsah použitia
interiér / exteriér
Objemová hmotnosť
2740 - 2780 kg/cm2
Pevnosť v tlaku
2180 - 2220 kg/cm2
Pevnosť v ohybe
138 - 146 kg/cm2
Opotrebovanie pri trení
-
Absorpcia vody v % na váhu
0,20 - 0,24 %

Farebnosť obrázku je indikatívna, ide o prírodný kameň, podlieha kolísaniu farby. Technické údaje sú smerodajné, ale nie záväzné.

Referencie realizované z materiálu Kuppam Green