Jednohroby

Zhotovujeme jednohroby podľa konkrétnych požiadaviek a to v rôznych cenových reláciách. Veľmi zaujímavé jednohroby sú práve tie, ktoré majú tvarované a profilované diely a sú doplnené o hrobové doplnky.

Bežne sa jednohrob skladá z betónového základu, žulových rámov, zadnej vložky, žulovej krycej dosky, žulového sokla pod pomník a samotného pomníka alebo nápisovej dosky.

Ukážky realizovaných jednohrobov